Public relations

Działania public relations prowadzone w oparciu o ciekawy, kreatywny pomysł, odwołujące się do nowych trendów potrafią zbudować zaufanie do marki i wspierają jej cele CSR i ESG. Dysponując szerokim wachlarzem nowoczesnych narzędzi PR pozwala na zbudowanie wokół firmy zaangażowanej społeczności konsumentów. Buduje długotrwałą więź z marką i wzmacnia jej pozytywny wizerunek. Nasza oferta obejmuje:

 • Analizy rynku, benchmarking komunikacyjny dla firm i marek

 • Budowanie strategii komunikacji

 • Opracowanie przekazów dla produktów, usług i projektów PR

 • Redakcję raportów i komunikację badań konsumenckich

 • Imprezy i wydarzenia specjalne wzmacniające wizerunek firmy

 • Współpracę z liderami opinii publicznej i ekspertami

 • Relacje z mediami

man in black crew neck shirt holding black dslr camera
man in black crew neck shirt holding black dslr camera

Healthcare PR

Nasz dział Healthcare PR to wysokiej klasy profesjonaliści, mający świadomość rynku produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety oraz bogate doświadczenia we wsparciu PR dla nowych leków i kampanii prewencyjnych.

 • Copywriting medyczny

 • Wdrażanie i prowadzenie kampanii PR dla leków i wyrobów medycznych

 • Organizacja spotkań ekspertów - Advisory Board Meeting

 • Współpraca z organizacjami branżowymi oraz instytucjami w sektorze ochrony zdrowia

 • Dialog z organizacjami pacjentów

 • Organizacja konferencji i wydarzeń z udziałem KOLs

 • Tworzenie stron i serwisów www

 • Przygotowywanie projektów graficznych

a group of doctors performing surgery on a patient
a group of doctors performing surgery on a patient

Public affairs

Nasza firma specjalizuje się w obszarze Public Affairs, oferując kompleksowe usługi doradcze w zakresie budowania i utrzymywania trwałych relacji z instytucjami publicznymi. Pomagamy naszym Klientom budować i utrzymywać trwałe relacje z politykami, partiami politycznymi, liderami opinii oraz przedstawicielami administracji publicznej – zarówno w Polsce, jak i na poziomie Unii Europejskiej. Współpraca z osobami zajmującymi stanowiska publiczne lub wpływowymi liderami jest kluczowym elementem strategii biznesowych wielu organizacji i firm. Zakres działań:

 • Monitoring legislacyjny

 • Budowanie relacji z decydentami na poziomie krajowym i europejskim

 • Mapowanie kluczowych interesariuszy (stakeholder mapping)

 • Komunikacja z regulatorem na poziomie krajowym i europejskim

 • Współpraca z administracją rządową i samorządową

a building that has a spiral design on it
a building that has a spiral design on it

Doradztwo w komunikacji

Programy zaangażowania społecznego powstają na bazie potrzeb i celów przedsiębiorstw oraz przy uwzględnieniu aktualnych problemów społecznych i środowiskowych. W ramach doradztwa w zakresie tworzenia i realizacji kampanii oferujemy:

 • Analizę interesariuszy

 • Dobór najlepszych przekazów do grup docelowych

 • Opracowywanie strategii kampanii PR i PA

 • Opracowywanie i wdrażanie programów PR wspierających biznes klienta

 • Budowanie koalicji ekspertów

 • Pozyskanie partnerów instytucjonalnych i patronów medialnych

 • Prowadzenie działań wspierających dialog społeczny

people using phone while standing
people using phone while standing

Komunikacja korporacyjna, media relations i eventy

Koordynujemy działania klientów na polu strategicznej komunikacji z otoczeniem. Z łatwością operujemy w tradycyjnych mediach oraz świecie cyfrowym, umiejętnie przekształcając ich możliwości w korzyści dla organizacji. Szkolimy liderów w zakresie wystąpień publicznych. Organizujemy eventy i konferencje, jak również prowadzimy bieżące relacje z mediami.

 • Codzienny monitoring mediów

 • Opracowanie dedykowanych baz dziennikarzy

 • Komunikacja z kluczowymi mediami na każdym etapie działań

 • Przygotowanie i dystrybucja informacji prasowych

 • Utrzymywanie relacji z dziennikarzami

 • Koordynacja wydarzeń

crowd of people sitting on chairs inside room
crowd of people sitting on chairs inside room

Zarządzanie kryzysem

Twoja firma choć raz „znalazła się w opałach” i dziennikarze napisali negatywne artykuły pod jej adresem? Twoi klienci zaczęli odchodzić do konkurencji lub zrezygnowali z usług, a Ty nie wiesz o dlaczego? Opinia o Twojej firmie w mediach społecznościowych jest negatywna lub przygotowujesz się do dużej transakcji i wiesz, że konkurenci, pracownicy, związki zawodowe lub instytucje będą chciały ją zablokować? A może planujesz inne zmiany w swojej firmie lub inny trudny proces zarządczy? Jeśli na choć jedno z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco, to zapewne Twoja firma potrzebuje wsparcia w zakresie komunikacji kryzysowej. Nasza firma świadczy m.in. usługi z zakresu:

 • Powołania zespołu antykryzysowego

 • Wdrożenia procedur komunikacji kryzysowej

 • Ograniczenia zasięgu oddziaływania kryzysu

 • Likwidacji skutków kryzysu i opracowanie programu odbudowy reputacji

 • Opracowania rekomendacji zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia podobnych zdarzeń.r

 • Symulacji kryzysowych